ประชุมประธานเครือข่ายและกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน

โพสต์4 ธ.ค. 2560 08:26โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม,ศึกษานิเทศก์ ประชุมประธานเครือข่าย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนผู้แทนแต่ละเครือข่าย ๆ ละ 4 คน เพื่อกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน โดยการวิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการ/แนวทางแก้ปัญหา มุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT,O-NET ปีการศึกษา 2560

ประชุมกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments