ประชุมประกาศมาตรการ สร้างการรับรู้เข้าใจ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดนครพนม

โพสต์30 ม.ค. 2562 04:45โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2562 04:45 ]
วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโรงเรียนเครือข่ายในสังกัดอำเภอเมืองนครพนม ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม โดย นายปริญญา ธรเสนา ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการจัดประชุมประกาศมาตรการ สร้างการรับรู้เข้าใจ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของหน่วยงานทางการศึกษา ลงพื้นที่ทุกอำเภอในจังหวัดนครพนม ซึ่งจุดประชุมของอำเภอเมืองกล่าวรายงานโดย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีนางพัชรินทร์ นวลตา ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ผู้รับผิดชอบโรงเรียนในสังกัดอำเภอเมืองนครพนม ร่วมกับศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมดำเนินการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาและตัวแทนโรงเรียนในสังกัดอำเภอเมืองนครพนม เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1                                                           
                                                    
ขอบคุณภาพ : ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม

ประกาศมาตรการฯ จุดอำเภอเมืองนครพนม

ลิงค์สำหรับการแชร์