ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.3/1 : MEP ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย

โพสต์28 ส.ค. 2561 05:12โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 28 ส.ค. 2561 05:23 ]
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน เด็กชายภูบดินทร์ สาแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยประชุมรวม ณ หอประชุมรัตนโกเศส และประชุมแยกตามรายชั้นเรียน เพื่อพบครูประจำชั้น ณ ห้อง MEP 03 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมืองนครพนม จ.นครพนม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.3/1 MEP ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย

ลิงค์สำหรับการแชร์