ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายสุนทรฯ เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

โพสต์27 พ.ค. 2563 10:13โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 27 พ.ค. 2563 10:13 ]
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1พร้อมด้วย นางสาวสถาพร แก้วเคน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบและดูแลเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย อำเภอเมืองนครพนม และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อนิเทศ กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอนปัญหา และแนวทางแก้ไขของแต่ละโรงเรียนในเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสำราญ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ประชุมเครือข่ายสุนทรฯ เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

ลิงค์สำหรับการแชร์