ประชุมพัฒนาศักยภาพครูสุขศึกษาและพลศึกษาในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนในโรงเรียน

โพสต์26 ส.ค. 2559 18:24โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:00 ]
วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมไอฮอล์ 1 โรงแรมไอโฮเต็ล อำเภอเมืองนครพนม นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์  ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพครูสุขศึกษาและพลศึกษาในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมบรรยายพิเศษ การจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมพัฒนางานด้านเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตแก่ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการประชุม จำนวน 163 คน และขอขอบคุณคณะวิทยากรจากโรงเรียนในสังกัด สพป.นครพนม เขต 1 และ  ดร.พุฒิชัย  อาจวิชัย ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 22

ประชุมพัฒนาศักยภาพครูสุขศึกษาและพลศึกษาในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนในโรงเรียน


ลิงค์สำหรับการแชร์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง