ประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์21 ธ.ค. 2564 17:24โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 21 ธ.ค. 2564 17:25 ]
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ในนามประธานกรรมการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 (ก.ต.ป.น.) นำคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.จำนวน 8 ท่าน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านโปรแกรม ZOOM  (1 เขต : 1  USER) ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในการเปิดการประชุมและมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทุกแห่ง ทั้ง 245 เขต ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุม ก.ต.ป.น. ผ่านโปรแกรม ZOOM : December17,2021

ลิงค์สำหรับการแชร์