ประชุมผ่านระบบ Video Conference ผอ. สพท.ทั่วประเทศ การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สรุปผลการทดลองการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทางไกลโดยใช้สื่อออนไลน์

โพสต์10 มิ.ย. 2563 09:25โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2563 09:25 ]
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 การประชุมผ่านระบบ Video Conference ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สรุปผลการทดลองการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทางไกลโดยใช้สื่อออนไลน์ ติดตามผลเกี่ยวกับการทดลองสอนทางไกล DLTV และการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เน้นหลัก สพฐ. คือ จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นสำคัญ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ฯและศน.พร้อมคณะ เปิดการประชุมโดย ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ.และผู้บริหารระดับสูงของสพฐ. ร่วมชี้แจงข้อราชการ

รับชม-รับฟัง รายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference : การเตรียมการเปิดภาคเรียน

ลิงค์สำหรับการแชร์