ประชุมครูแกนนำเพศวิถีศึกษา

โพสต์4 ธ.ค. 2562 21:56โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 5 ธ.ค. 2562 20:33 ]
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุทธีรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานการประชุมครูแกนนำเพศวิถีศึกษาจากครูที่มีความพร้อมในการเป็นครูแกนนำเพศวิถีศึกษาจาก 17 โรงเรียน และคณะวิทยากรจากมูลนิธิแพททูเฮลท์ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสุขภาพ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมเพื่อทบทวนสะท้อนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา การวิเคราะห์แผนการสอน ตลอดจนเติมทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากมูลนิธิแพธทูเฮลท์ เป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เรียนผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ (CSE-Learning) และได้จัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาแล้วในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หรือกำลังจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมครูแกนนำเพศวิถีศึกษา

ลิงค์สำหรับการแชร์