ประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรภายในสำนักงาน

โพสต์22 ธ.ค. 2559 03:04โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 29 ธ.ค. 2559 15:46 ]
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมุ่งพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) และการบริการที่ดี (Service Mind) ตลอดจนให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานตาม 6 ยุทธศาสตร์ 11 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ 6 จุดเน้นเร่งด่วน  ซึ่งเริ่มประชุมมาตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2559 โดยมี รองผอ.สพป.นครพนม เขต 1,ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับการพัฒนาและเตรียมความพร้อม มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการปฏิบัติงาน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
ขอบคุณภาพ : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

ประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน

ประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรภายในสำนักงาน

ลิงค์สำหรับการแชร์