ประชุมคณะวิทยากรพี่เลี้ยงในการเตรียมการอบรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์ด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย

โพสต์21 ก.ค. 2561 10:20โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการสะเต็มศึกษา นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว และนายวิทวินทร์ ประทังคติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประชุมคณะวิทยากรพี่เลี้ยงในการเตรียมการอบรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์ด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ในการนี้มีคณะกรรมการและวิทยากรตามคำสั่งฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน


ประชุมเตรียมการอบรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์ด้วยระบบางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments