ประชุมคณะทำงาน วิทยากร วิทยากรพี่เลี้ยง นักศึกษาโครงการ การจัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2560

โพสต์6 ก.ย. 2560 10:00โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 6 ก.ย. 2560 10:00 ]
วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานประชุมคณะทำงาน วิทยากร วิทยากรพี่เลี้ยง นักศึกษาโครงการ การจัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2560  และในภาคบ่ายเวลา 13.30 น.คณะทำงานเดินทางไปเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมค่ายฯ ณ ห้องประชุมพระยอดเมืองขวาง มณฑลทหารบกที่ 210 โดยนางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครพนม เขต 1 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
Comments