ประชุมคณะทำงาน/วิทยากรขยายผล ร.ร.สุขภาวะเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC

โพสต์20 มี.ค. 2561 09:39โดยJunpen Waentuearong
วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมคณะทำงาน/วิทยากรขับเคลื่อนโครงการ”การขยายผลโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC” ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจะดำเนินการขยายผลระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนี สพป.นครพนม เขต 1

ประชุมวิทยากรขยายผล ร.ร.สุขภาวะเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรม

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments