ประชุมคณะทำงานสร้างและพัฒนาแบบทดสอบออนไลน์

โพสต์16 ต.ค. 2563 07:08โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2563 07:18 ]
วันที่ 16 ตุลาคม 25ุ63 เวลา 09.00 น.  นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานการประชุมคณะทำงานสร้างและพัฒนาแบบทดสอบออนไลน์  เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับห้องเรียน ของสถานศึกษา สังกัดสพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และคณะทำงาน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนตkมกลุ่มสาระการเรียนรู้ และศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนสร้างและพัฒนาแบบทดสอบออนไลน์ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศรายวิชาภาษาอังกฤษ  ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมคณะทำงานสร้างและพัฒนาแบบทดสอบออนไลน์ : 16 ตุลาคม 2563