ประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดสกลนคร

โพสต์28 ก.ค. 2560 06:12โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 28 ก.ค. 2560 06:13 ]
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นายสังวาลย์ ศรีโคตร รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร พร้อมนายคณุตม์ แสนอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ร่วมประชุมคณะทำงานเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ ของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (วาระพิเศษ) กับ รศ. (พิเศษ) ทพ.ดร.สุขสมัย สมพงษ์ และผู้แทนของ รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ อนุกรรมการคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เพื่อวางแผนและรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ของจังหวัดด้านการศึกษา ซึ่งมีคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ ‎(วาระพิเศษภาคเช้า)‎

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments