ประชุมคณะทำงาน/เจ้าหน้าที่เครือข่าย /ประธานเครือข่าย/ผู้ดูแลระบบ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

โพสต์19 ก.ย. 2560 22:51โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 19 ก.ย. 2560 22:53 ]
วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายนิกุล มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมคณะทำงาน/ผู้ดูแลระบบการจัดเก็บข้อมูลการแข่งขัน การลงทะเบียนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี คณะทำงาน/เจ้าหน้าที่เครือช่าย/ผู้ดูแลระบบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ก่อนปิดระบบการลงทะเบียน เพื่อจัดการแข่งขันต่อไป
ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

ประชุมคณะทำงาน/ผู้ดูแลระบบ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560


Comments