ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ 3/2560

โพสต์18 ก.ค. 2560 04:18โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 18 ก.ค. 2560 05:03 ]
วันอังคารที่ 18 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายคณุตม์ แสนอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ 3/2560 เพื่อแจ้งข้อราชการ และติดตามความคืบหน้าในการจัดเตรียมวาระการประชุม และงานในภารกิจของศึกษานิเทศก์ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน (กรกฎาคม - กันยายน) ที่จะเสนอต่อที่ประชุม ในการประชุมของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งจะจัดการประชุมในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

ประชุมศึกษานิเทศก์ ศธจ.สกลนคร ครั้งที่ 3/2560

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments