ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อเตรียมนิเทศบูรณาการ การนิเทศ กำกับ และติดตามโครงการขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ การประเมินตนเองออนไลน์โรงเรียนวิถีพุทธ และการเตรียมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์26 ส.ค. 2562 04:45โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 28 ส.ค. 2562 10:46 ]
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุทธรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อเตรียมนิเทศบูรณาการ การนิเทศ กำกับ และติดตามโครงการขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ การประเมินตนเองออนไลน์โรงเรียนวิถีพุทธ และการเตรียมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
 

ประชุมนิเทศแบบบูรณาการ : 26082562

ลิงค์สำหรับการแชร์