ประชุมคณะศึกษานิเทศก์เพื่อรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาในการจัดทำยุทธศาสตร์ทางการศึกษาของจังหวัดสกลนคร

โพสต์28 ก.ค. 2560 06:17โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 28 ก.ค. 2560 06:18 ]
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายคณุตม์  แสนอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาในการจัดทำยุทธศาสตร์ทางการศึกษาของจังหวัดสกลนคร โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ และวิธีการที่จะได้มาของข้อมูลที่เพียงพอในการจัดทำยุทธศาสตร์ของจังหวัด ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล ณ ห้องปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

ประชุมคณะศึกษานิเทศก์เพื่อรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาในการจัดทำยุทธศาสตร์

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments