ประชุมคณะศึกษานิเทศก์เพื่อประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับศูนย์สอบ

โพสต์11 ก.พ. 2562 01:35โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ก.พ. 2562 01:35 ]
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมคณะศึกษานิเทศก์เพื่อประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับศูนย์สอบ แก่คณะศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโรงเรียนในสังกัดอำเภอต่าง ๆ เพื่อนำไปประชุมชี้แจงให้กับคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านด้านการอ่าน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561ระดับสนามสอบ ในการนี้มีคณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้้ด้วย

ประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านด้านการอ่าน นร.ชั้น ป. 1 ปีการศึกษา 2561

ลิงค์สำหรับการแชร์