ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ในการเตรียมการดำเนินการประเมินคุุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (National Test : NT) การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562

โพสต์26 ก.พ. 2563 01:09โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 26 ก.พ. 2563 01:09 ]
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเิมนผลการจัดการศึกษา ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ในการเตรียมการดำเนินการประเมินคุุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (National Test : NT) การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 และการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง และแจ้งข้อราชการต่าง ๆ ที่จะดำเนินการให้เสร็จสิ้น โดยมีคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมศึกษานิเทศก์ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ‎(NT)‎

ลิงค์สำหรับการแชร์