ประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา

โพสต์29 พ.ย. 2560 05:25โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2560 05:49 ]
วั
นที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมปฏิบัติการกำหนดแนวทางบูรณาการความร่วมมือยกระดับคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และวิธีการกิจกรรมของแต่ละเครือข่ายในการดำเนินการพัฒนาพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป/ผอ.กลุ่ม/หัวหน้างาน/ศึกษานิเทศก์/ประธานเครือข่าย ในการนี้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

ประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา

ลิงค์สำหรับการแชร์