ประชุมคณะกรรมการ วิทยากร วิทยากรพี่เลี้ยงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" ปีการศึกษา 2562

โพสต์5 ก.ย. 2562 01:44โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 18 ก.ย. 2562 22:48 ]
วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติงานผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อม นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย" ประชุมคณะกรรมการ วิทยากร วิทยากรพี่เลี้ยงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมคณะวิทยากรเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ประถมฯ บ้านนักวิทย์

ลิงค์สำหรับการแชร์