ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 3/2561

โพสต์12 ก.ค. 2561 07:28โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2561 07:37 ]
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 (ก.ต.ป.น.) ในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1,ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ ที่เป็นคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ในการนี้ ได้แสดงความยินดีกับ ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล แทนตำแหน่งที่ว่าง

ประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 3/2561

ลิงค์สำหรับการแชร์