ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสาระคอมพิวเตอร์

โพสต์1 ต.ค. 2559 15:42โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 15:22 ]
วันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  และนายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานประชุมชี้แจงคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ในภาคเช้าและบ่าย ผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ทุกกิจกรรม เพื่อร่วมรับฟังนโยบายจาก ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 และแยกประชุมกลุ่มย่อยเป็นรายสาระโดยเฉพาะกิจกรรมการแข่งขันสาระคอมพิวเตอร์ ซึ่งดำเนินการประชุมโดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครพนม เขต 1  ณ ห้องประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนมจำกัด จังหวัดนครพนม

ประชุมคณะกรรมมการตัดสินคอมพิวเตอร์ งานศิลป'66


ลิงค์สำหรับการแชร์