ประชุมคณะกรรมการและวิทยากรในการเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ขั้นที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โพสต์31 ส.ค. 2561 07:17โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 31 ส.ค. 2561 07:18 ]
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการและวิทยากรในการเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ขั้นที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ให้กับครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัย จำนวน 73 โรงเรียน 125 คน ในวันที่ 1-2 กันยายน 2561 ซึ่งมีคณะกรรมการและวิทยากรตามคำสั่งฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ประชุมคณะกรรมการและวิทยากรในการเตรียมการอบรมโครงการ "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ขั้นที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ลิงค์สำหรับการแชร์