ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ร.ร.คุณภาพประจำตำบล ระดับอำเภอ

โพสต์20 ธ.ค. 2561 18:59โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 20 ธ.ค. 2561 19:00 ]
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดตำบลต่างๆ ใน 6 อำเภอ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับอำเภอ ในสถานที่ที่กำหนด ซึ่งมีคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอ ประกอบด้วย 1) นายอำเภอ 2. ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด 3. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ 4. ประธานเครือข่ายหรือสหวิทยาเขต 5. ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 6. ศึกษาเทศก์ (ผู้ดูแลพื้นที่ในอำเภอที่โรงเรียนตั้งอยู่)  และ 7.ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ในการนี้มีคณะศึกษานิเทศก์ตามคำสั่งฯ เข้าร่วมประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกดังกล่าวฯ โดยพร้อมเพรียงกัน 

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ร.ร.คุณภาพประจำตำบล ระดับอำเภอ : เมืองนครพนม

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ร.ร.คุณภาพประจำตำบล ระดับอำเภอ : นาแก

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ร.ร.คุณภาพประจำตำบล ระดับอำเภอ : เรณูนคร

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ร.ร.คุณภาพประจำตำบล ระดับอำเภอ : วังยาง