ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ร.ร.คุณภาพประจำตำบล ระดับตำบล

โพสต์20 ธ.ค. 2561 16:59โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 20 ธ.ค. 2561 17:04 ]
วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดตำบลต่างๆ ใน 6 อำเภอ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับตำบล ในสถานที่ที่กำหนด ซึ่งมีคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตำบล 2. กำนัน 3. ผู้ใหญ่บ้าน  4. ผู้อำนวยการโรงเรียทุกโรงเรียน 5. ประธานกรรมการสถานศึกษาทุกโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ (ผู้ดูแลพื้นที่ในตำบลที่โรงเรียนตั้งอยู่) ซึ่งมีศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ร.ร.คุณภาพประจำตำบล ระดับตำบล : อ.เมืองนครพนม

ลิงค์สำหรับการแชร์