ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562

โพสต์16 มิ.ย. 2562 04:10โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2562 04:11 ]
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 จึงจัดให้มีการแข่งขันทักษะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะความสามารถทางภาษาไทยของครูผู้สอนและนักเรียน ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ในการนี้มีคณะกรรมการที่มีรายชื่อตามคำสั่งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมพระเทพวรมุนีอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นทีี่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ตัดสินกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ปี 2562

ลิงค์สำหรับการแชร์