ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนางานประจำโดยอาศัยการวิจัย (Routine to Research - R2R)

โพสต์6 พ.ย. 2559 23:52โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 15:09 ]
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนางานประจำโดยอาศัยการวิจัย (Routine to Research-R2R) เป้าหมายเพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้พัฒนางานประจำนั้น ๆ R2R ซึงเป็นเครื่องหมายในการพัฒนาคน เพื่อพัฒนางานขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นโครงการพัฒนาบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคฯ โดย นางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้ได้รับการคัดเลือกตัวแทนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เป็นผู้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯในครั้งนี้
ภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนางานประจำโดยอาศัยการวิจัย

ลิงค์สำหรับการแชร์