ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและวิทยากรพี่เลี้ยงเพื่อเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (ขั้นที่ 1) ปีการศึกษา 2562

โพสต์21 ก.ค. 2562 00:19โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2562 20:02 ]
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายอภอชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและวิทยากรพี่เลี้ยงเพื่อเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (ขั้นที่ 1) ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมี นางพรรณวดี มณีรัตน์ ผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  

ประชุมคณะกรรมการ/วิทยากรอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2562

เตรียมอุปกรณ์เพื่อจัดอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2562

ลิงค์สำหรับการแชร์