ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานข้อสอบมาตรฐานกลาง

โพสต์20 ก.พ. 2561 07:11โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2561 07:20 ]
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานข้อสอบมาตรฐานกลาง ซึ่ง สพฐ.มอบหมายให้สำนักทดสอบทางการศึกษาดำเนินการสร้างข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 เพื่อนำไปประเมินนักเรียน และนำข้อมูลสารสนเทศ ไปปรับปรุงและพัฒนานักเรียนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สำคัญสู่มาตรฐานสากล

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานข้อสอบมาตรฐานกลาง

ลิงค์สำหรับการแชร์