ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

โพสต์21 ก.ย. 2559 04:51โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 15:27 ]
วันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สพป.นครพนม เขต 1 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินงานในแต่ละชุด ซึ่งกำหนดจัดงานการแข่งขันวิชาการในวันที่ 30 กันยายน – 3 ตุลาคม 2559 พิธีเปิดในวันที่ 30 กันยายน 2559 ณห้องประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม ซึ่งกำหนดสถานที่แข่งขันของกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ พิธีเปิด และแข่งขัน OBEC AWARDS ณ ห้องประชุมหนองบึก 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมฯ และการศึกษาพิเศษคอมพิวเตอร์ ณ รร.อนุบาลนครพนม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และนาฏศิลป์ ณ รร.สุนทรวิจิตร กิจกรรมการแข่งขันสาระฯดนตรี และกิจกรรมท้องถิ่น ณ รร.บ้านท่าค้อฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ณ รร.เมืองนครพนม กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ สาระฯทัศนศิลป์ ภาษาต่างประเทศ และการศึกษาพิเศษ ณ รร.บ้านสำราญ คอมพิวเตอร์ ณ รร.นครพนมวิทยาคม เครื่องบินร่อน ณ โรงยิมนีเซี่ยม สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม และกิจกรรมปฐมวัย และหุ่นยนต์ ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 และจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ในวันที่ 29 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่