ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ปี พ.ศ. 2560

โพสต์22 เม.ย. 2560 08:27โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 22 เม.ย. 2560 08:28 ]
วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ปี พ.ศ. 2560 พร้อมด้วย นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.22 และ นายชัยยุทธ  เพ็ชรวงษ์  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ปี พ.ศ. 2560 ให้ปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน อีกทั้งเน้นกำชับคณะกรรมการที่ดำเนินการกำกับห้องสอบ และทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากบุคคลภายนอก ผู้เข้าสอบแข่งขัน อันจะเป็นการส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ในการนี้ นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์  นางพรรณวดี มณีรัตน์ นายสงวนศักดิ์ แสงผา นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการกลาง และนายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการกำกับห้องสอบ  เข้าร่วมประชุมฯในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1
ข่าว : จันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1

ประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments