ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560

โพสต์1 ก.พ. 2561 17:56โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 1 ก.พ. 2561 17:56 ]
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ในการนี้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำคณะศึกษานิเทศก์ "ตัวแทนศูนย์สอบ" ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ที่ 26/2561 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

ประชุมรับฟังคำชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments