ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (NT : National Test)

โพสต์4 มี.ค. 2562 09:22โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 4 มี.ค. 2562 09:22 ]
วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมคณะกรรมการประธานสนามสอบในแต่ละสนามสอบ เพื่อดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (NT : National Test) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561  ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ‎(NT)‎ ระดับสนามสอบ ปีการศึกษา 2561

ลิงค์สำหรับการแชร์