ประชุมคณะกรรมการจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โพสต์18 ก.ย. 2562 22:41โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 18 ก.ย. 2562 22:42 ]
วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายยิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำคณะศึกษานิเทศก์ที่ไม่ติดราชการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มต่าง ๆ ใน สพป.นครพนม เขต 1 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมคณะกรรมการจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ลิงค์สำหรับการแชร์