ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559

โพสต์4 ก.พ. 2559 08:07โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:40 ]
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต  1  มอบหมายให้นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1/2559       ซึ่งกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนการนิเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศในการนิเทศ และศึกษาปัญหา  และข้อเสนอแนะในการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สพป.นครพนม เขต 1

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนนิเทศฯ ปีการศึกษา 2559