ประชุมคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559

โพสต์2 ก.พ. 2560 02:12โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 8 ก.พ. 2560 17:11 ]
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ตามคำสั่งฯซึ่งจะดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่ง สพป.นครพนม เขต 1 เป็นศูนย์ประสานงานดำเนินการจัดสอบ ในการประชุมครั้งนี้ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ ของสนามสอบ และ กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ควบคุม กำกับ ดำเนินการจัดสอบในแต่ละสนามสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการในการดำเนินการจัดสอบครั้งนี้ คือ นายนิกุล มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครพนม เขต 1
ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

ประชุมคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ‎(O-NET)‎ ปีการศึกษา 2559


ลิงค์สำหรับการแชร์