ประชุมเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

โพสต์25 พ.ค. 2563 09:58โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 25 พ.ค. 2563 13:04 ]
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1พร้อมด้วย นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อนิเทศ กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอนปัญหา และแนวทางแก้ไขของแต่ละโรงเรียนในเครือข่ายคำเตย ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ประชุมเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนทางไกล : คำเตย

ลิงค์สำหรับการแชร์