ประชุมคัดเลือก ร.ร. รับสื่่อฯ พระราชทาน 60 พรรษา

โพสต์4 ธ.ค. 2561 08:47โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 4 ธ.ค. 2561 08:49 ]
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนเข้ารับสื่อฯ ฯ พระราชทาน 60 พรรษา ซึ่งได้คัดเลือกอำเภอละหนึ่งโรงเรียน โดยมีศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1ประชุมคัดเลือก ร.ร. รับสื่่อฯ พระราชทาน 60 พรรษา

ลิงค์สำหรับการแชร์