ประชุมคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นจากสถานศึกษาในสังกัด ประจำปี 2562

โพสต์26 ส.ค. 2562 04:50โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 28 ส.ค. 2562 10:43 ]
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นจากสถานศึกษาในสังกัด ประจำปี 2562 ประเภท/กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 1 คน รวม 11 คน โดยให้ส่งประวัติและผลงานไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เพื่อพิจารณาคัดเลือกภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ในการนี้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นของสถานศึกษาในสังกัด โดยพร้อมเพรียงกัน  ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปี 2562