ประชุมขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

โพสต์23 พ.ค. 2561 08:02โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2561 08:03 ]
วันทึ่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ไม่มีผู้บริหาร คุณภาพผู้เรียน คุณภาพการบริหารจัดการ และคุณภาพครู ครั้งที่ 2/2561 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ,คณะศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และประธานเครือข่ายสถานศึกษา

ประชุมขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา

ลิงค์สำหรับการแชร์