ประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์27 ก.ค. 2559 07:03โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:17 ]
วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2559 ศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เดินทางเข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนแวนชัน เซ็นเตอร์ อุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 พันเอกณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี โดยมีนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ.สพม.20 กล่าวรายงาน ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายสู่การนิเทศการศึกษา ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้แก่ศึกษานิเทศก์ในสังกัดทุกคน สำหรับจุดจังหวัดอุดรธานี มีศึกษานิเทศก์จาก 12 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมประชุมจำนวน 650 คน ได้รับเกียรติจาก พันเอกณัฐพงษ์  เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ.   ดร.ภาสกร  พงษ์สิทธากร ผอ.ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีทั้ง 4 เขต และคณะให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน

ประชุมศึกษานิเทศก์ขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน