ประชุมการประเมินภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ (ประเมินศักยภาพแบบ 360) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ.

โพสต์20 ม.ค. 2562 00:59โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2562 01:01 ]
วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมการประเมินภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ (ประเมินศักยภาพแบบ 360) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ซึ่งได้กำหนดให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรรมการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 คน (โดยวิธีการจับฉลาก) เพื่อเป็นตัวแทน กลุ่มละ 1 คน 
ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

ประชุมการประเมินภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่

ลิงค์สำหรับการแชร์