ประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ของ สพป.นครพนม เขต 1

โพสต์23 ต.ค. 2562 02:13โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 14 มี.ค. 2563 00:00 ]
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยมีข้าราชการและบุคลากรทางกรศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยพร้อมเพรียงกัน ใการนี้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เข้าร่วมประชุมฯ ด้วย ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ของ สพป.นครพนม เขต 1

ลิงค์สำหรับการแชร์