ประชุมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครู : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

โพสต์10 พ.ย. 2563 09:57โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2563 09:57 ]
วันที่ 10 พฤศจิกายน 25ุ63 เวลา 13.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นางสถาพร แก้วเคน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครู เพื่อจัดสรรตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 จำนวน 85 อัตราตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรอัตรากำลังมาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยมีคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครู ; ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ลิงค์สำหรับการแชร์