ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)

โพสต์18 ก.พ. 2564 16:46โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 3 มี.ค. 2564 19:37 ]
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยนำผลการวิเคราะห์และวิจัยพัฒนารูปแบบและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และนำผลการวิเคราะห์และวิจัยแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาจากโครงการ TFE (Teams For Education) และโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 มาสรุปหลอมรวมและใช้ในการวางแผนในกรพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนการศึกษา โดยมีหน่วยงานทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลำน้ำโขง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education : IFTE

ลิงค์สำหรับการแชร์