ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินความสามารถในการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ ณ ศูนย์ประสานการสอบประจำอำเภอ

โพสต์12 ก.พ. 2562 02:00โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 12 ก.พ. 2562 02:01 ]
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินความสามารถในการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ ณ ศูนย์ประสานการสอบประจำอำเภอต่าง ๆ ดังนี้ อำเภอเมืองนครพนม ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 อำเภอธาตุพนม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง อำเภอนาแก ณ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ อำเภอปลาปาก ณ ห้องประชุมโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง อำเภอเรณูนคร ณ ห้องประชุมโรงเรียนเรณูวิทยาคาร และอำเภอวังยาง ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ซึ่งมีคณะกรรมการประเมินความสามารถในการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ ณ ศูนย์ประสานการสอบประจำอำเภอ เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน 
ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินความสามารถในการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ ณ ศูนย์ประสานการสอบ

ลิงค์สำหรับการแชร์