ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โพสต์12 ก.พ. 2563 09:04โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 12 ก.พ. 2563 09:04 ]
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์รับผิดชอบโรงเรียนประจำอำเภอต่าง ๆ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  โดยเฉพาะครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีีที่ 1 สนามสอบละ 1 คน ณ ศูนย์ประสานการสอบอำเภอต่าง ๆ ดังนี้ 1. ศูนย์ประสานการสอบอำเภอเมืองนครพนม ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 2. ศูนย์ประสานการสอบอำเภอนาแก ณ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 3. ศูนย์ประสานการสอบอำเภอธาตุพนม ณ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3) 4. ศูนย์ประสานการสอบอำเภอปลาปาก ณ โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 5. ศูนย์ประสานการสอบอำเภอเรณูนคร ณ  โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 6. ศูนย์ประสานการสอบอำเภอวังยาง ณ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จะดำเนินการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมกันทุกสนามสอบในเขตพื้นที่ รวมถึงโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พิทยพัฒน์ ในการนี้ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบอำเภอเมืองนครพนม นำโดย นายอำนวย สุทธิคุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง นายสงวนศักดิ์ แสงผา และนายทนงชัย บัวทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ให้แก่ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสนามสอบทั้ง 63 สนามสอบ โดยมีคณะกรรมการประเมินความสามารถในการอ่านเป็นครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งฯ ในแต่ละสนามสอบทั้ง 63 สนามสอบ เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสอบ RT ศูนย์ประสานการสอบอำเภอเมืองนครพนม

ลิงค์สำหรับการแชร์