ประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ

โพสต์31 ม.ค. 2562 01:41โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2562 01:41 ]
วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต1 และนายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กำหนดให้มีการจัดสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นศูนย์สอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรมโดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม, หน่วย,ศูนย์เทคโนโลยีฯ คณะศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการฯตามคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการสอบ เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1    
ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการฯจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

ลิงค์สำหรับการแชร์